Kutná Hora

VLAŠSKÝ DVŮR

Počátky Vlašského dvora jsou dodnes zahaleny tajemstvím a úvahy historiků jen těžko pronikají tam, kde minulost nezanechala žádné písemné zprávy a jen minimum památek hmotných. Snad zde kdysi stával královský hrádek, který v době, kdy bylo třeba vykázat místo nově vznikající centrální mincovny státu, posloužil tomuto záměru.

Objekt byl od počátku své existence chráněn před městem i nepřáteli vlastní hradbou vymezující oválný půdorys, kde zpočátku dominovaly především výrobní objekty, v nichž se stříbrná ruda měnila na cinkající mince.

Původní účelový vzhled změnila přestavba za přelomu 14. a 15. století, iniciovaná zřejmě králem Václavem IV. V takzvaném krásném slohu byla postavena kaple a královský palác.

 

Požáry města v době husitských válek se zřejmě objektu vyhnuly a ten si zachoval svou reprezentativní podobu, která mu umožnila přijímat vyznamné hosty či účastníky královských sněmů. 0 významnější opravu se zasloužil Jiří z Poděbrad v době, kdy se obnovovala ražba pražského groše. V závěru 15. století nejvyšší mincmistr Horstofar z Malešic, muž pozoruhodný svou ctižádostí, nechal vystavět mincmistrovský dům v sousedství a postaral se o novou výbavu kaple - deskové oltáře, které svým původem ukazují do Horstofarova rodného Norimberka.

Stavební práce v mincovní kanceláři byly svěřeny Matyáši Rejskovi. Doba barokní kromě několika drobnějších detailů přidala roku 1739 již jen kašnu na nádvoří. V této podobě pak Vlašský dvůr přetrval věky a od konce 18. století. kdy zde skončila činnost horního úřadu, beznadějně chátral. O sto let později již byl jeho stav kritický a nechyběly ani hlasy volající po zboření. Nakonec v závěru století tehdejší radnice rozhodla o přestavbě, kterou vedl  proslulý architekt Ludvík Lábler. Při ní byly odstraněny především ruiny výrobních objektů. Z původního Vlašského dvora se zachovala částečně dispozice, prostory tzv. mince, Vysokého domu a kaple, která dostala secesní dekoraci od F a M. Urbanových. I přes tyto zásahy patří Vlašský dvůr k nejvýznamnějším kutnohorským památkám. Novogotická rekonstrukce pak náleží k učebnicovým ukázkám péče o památky před více než sto lety.

Otevírací doba:
otevřeno denně
listopad - únor 10:00 - 16:00 hod.
březen a říjen 10:00 - 17:00 hod.
duben - září 9:00 - 18:00 hod.
(poslední vstup 30 min před koncem otevírací doby. Doporučujeme předem objednat návštěvu větších skupin.)

Vstupné:
dospělí 80,- Kč
děti, studenti 40,- Kč


Cizojazyčný výklad:
dospělí, 100,- Kč
děti, studenti 60,- Kč

Rodinné vstupné:
200,- Kč

k o n t a k t y :
telefon: +420 327 512 873
e-mail: vlasskydvur@kh.cz

 

Zdroje : texty - oficiální web města Kutná Hora www.kutnahora.cz

     fotografie: Jaromír Procházka, Dušan Lapáček, Jiří Dostál, Pavel Ladra

Copyright (c) 2006  - Design by www.kutna-hora.wz.cz

 

Antik / rámování / Pálení laserem Taneční škola /  Autoimunitní nemoc - Lupus / Logistický audit / Čáslavsko.net / Masáže Pardubice