Kutná Hora

Kostel svatého Jakuba (Kutná Hora)

Arciděkanský chrám svatého Jakuba je reprezentační gotický městský kostel ve městě Kutná Hora. Počátkem 14. století vyvstala potřeba vybudování vlastního městského kostela odpovídajícího tehdejšímu významu města Kutná Hora. Stavbu financovaly význačné patricijské rody spolu s horními úředníky.

Stavba chrámu započala roku 1330 a probíhala až do roku 1420. Stavbu prováděla pražská stavební huť a projevily se zde vlivy ze stavby blízkého Sedleckého kláštera.

Původní projekt počítal se dvěma stejně vysokými věžemi, z nichž však druhá nebyla nikdy dokončena, poněvadž poddolované podloží svahu, na němž je stavba založena, nemělo potřebnou stabilitu. Vybudovaná věž je vysoká 86 m a podle ní se chrám také někdy nazývá Vysoký.

Od 30. let 15. století do roku 1620 byl chrám spravován utrakvistickou církví a město Kutná Hora se na čas v té době stalo sídlem utrakvistického biskupství.

Výzdoba chrámu sv. Jakuba

Inventář chrámu sv. Jakuba obsahuje významná gotická, renesanční i barokní díla. Pozoruhodné jsou například:

   

Chrám sv. Jakuba a Vlašský dvůr

 

 

 

pohled na chrám sv. Jakuba z Ruthardky,

zřetelný základ nevybudované druhé věže

Zdroje : texty - oficiální web města Kutná Hora www.kutnahora.cz

              fotografie: Jaromír Procházka, Dušan Lapáček, Jiří Dostál, Pavel Ladra

 

Copyright (c) 2006  - Design by www.kutna-hora.wz.cz

 

Antik / rámování / Pálení laserem / Taneční škola /  Autoimunitní nemoc - Lupus Logistický audit / Čáslavsko.net / Masáže Pardubice /