Kutná Hora

Kamenný dům v Kutné Hoře

Kamenný dům je pozoruhodně dochovaný pozdně gotický dům ve městě Kutná Hora. Kamenný dům patří mezi vrcholné projevy pozdně gotické měšťanské architektury.

 

Tento dnes nejproslulejší kutnohorský dům pamatuje již dobu předhusitskou, jejíž stopy nalezneme ve sklepích a v mázhauzu. Od šedesátých let 15. století náležel rodině Kroupů. Když jeden z nich, Prokop, získal v osmdesátých letech predikát z Chocemic a úřad horního hofmistra, rozhodl se zbudovat honosné patricijské sídlo. Slavná etapa Kamenného domu začala roku 1489 a jako stavitel byl zvolen mistr Brikcí, zvaný též Gauschke, který v té době stavěl radnici ve slezské Vratislavi, jež se stala i inspirací pro stavební řešení Prokopova domu, především pak pozoruhodného průčelí.

Již při prvním pohledu působí důstojným dojmem výrazný arkýř, nicméně vrcholný zážitek poskytne až tojúhelníkový štít. Vymezuje jej římsa zdobená reliéfem s pastýřskými scénami. Nad ní vidíme rytíře v náznaku turnajového zápasu, kteří mají připomenout, že Prokop byl také "šlechtic". Znak havířského cechu napovídá, kde pramení Kroupovo bohatství, erb města podtrhuje význam Kutné Hory. Ve vrcholu štítu na nás shlíží trůnící madona s dítětem a po stránách světice stojí Adam a Eva pod Stromem poznání. Dnešní vzhled fasády nese známky puristické renovace objektu v závěru 19. století, po níž se stal sídlem muzea, které zde dnes turistům nabízí expozice a příležitostné výstavy.
 

Historie domu

Historie domu spadá ještě do doby před husitskými válkami. Z této doby se dodnes dochovaly rozsáhlé sklepy a původní je i stavební dispozice domu. Po ukončení husitských válek patřil dům stojící na tehdejším Masném trhu bohatým řezníkům.

Do dnešní podoby jej pro kutnohorského patricie a důlního podnikatele Prokopa Kroupu v roce 1489 přestavěl stavitel Mistr Brikcí z Vratislavi (Briccius Gauske). Tento stavitel byl zároveň výborný kameník a sochař a své znalosti zde bohatě uplatnil. Na průčelí domu vytvořil bohatě plasticky prolamované ornamenty a hluboké reliéfy. Honosná výzdoba oslavuje Kroupovo povýšení do šlechtického stavu a zároveň symbolicky upozorňuje na poslední věci člověka.

Jádrem domu je klenutý mázhaus v přízemí, kterým se vcházelo do obytných a hospodářských prostor v prvním a druhém patře. V prvním patře se nachází obytný sál s kaplí, jejíž výklenek zdobí nástěnná malba Beránka božího. Pozoruhodná je i tzv. černá kuchyně, která byla rekonstruována v původních prostorách středověké kuchyně.

Kamenný dům byl sice v průběhu času několikrát přestavován, měnil své majitele, až jej v 19. století získalo město a provedlo v letech 1901–1902 jeho rekonstrukci do dnešní podoby.

Dům v současné době využívá jako sídlo jedné ze svých expozic České muzeum stříbra Kutná Hora.

Otevírací doba:
otevřeno denně kromě pondělí
duben, říjen 09:00 - 17:00 hod.
listopad 10:00 - 16:00 hod.
květen, červen a září 09:00 - 18:00 hod.
červenec, srpen 10:00 - 18:00 hod.
(poslední vstup 30 min před koncem otevíracídoby. Doporučujeme předem objednat návštěvu větších skupin).

Vstupné: dospělí 40,- Kč
       děti, studenti 20,- Kč


Cizojazyčný výklad:100,- Kč za skupinu


k o n t a k t y :
telefon:+420 327 512 821

Zdroje : texty - oficiální web města Kutná Hora www.kutnahora.cz

              fotografie: Jaromír Procházka, Dušan Lapáček, Jiří Dostál, Pavel Ladra

 

Copyright (c) 2006  - Design by www.kutna-hora.wz.cz

Antik / rámování / Pálení laserem Taneční škola /  Autoimunitní nemoc - Lupus Logistický audit / Čáslavsko.net / Masáže Pardubice /