Kutná Hora

Jezuitská kolej v Kutné Hoře

Jezuitská kolej v Kutné hoře je barokní stavba z let 1667-1700 postavená podle návrhu italského architekta Domenica Orsiho.

Historie stavby

Jezuité přišli do Kutné Hory v roce 1626 s úkolem provést rekatolizaci do té doby utrakvistického města a jeho širokého okolí. Jezuitský řád se v té době zaměřil na výchovu dětí a mládeže. Proto byla u kostelu svaté Barbory, který jim v té době patřil, vybudována v letech 1667-1700 stavba barokní koleje.

Půdorys stavby tvoří písmeno F na počest tehdejšího císaře Ferdinanda II. Kolej byla v té době propojena krytou galerií s chrámem svaté Barbory.

Před budovou koleje byla uměle vytvořena terasa, která byla počátkem 18. století vyzdobena po vzoru galerie soch na Karlově mostě v Praze galerií soch světců. Sochy vytvořil jezuitský sochař František Baugut.

Jezuitská kolej v Kutné Hoře

Autorern projektu koleje, která stavěla od roku 1667 přibližně do poloviny 18. století na impozantním místě v těsném sousedství chrámu sv. P. Barbory, byl významný stavitel jezuitských budov Domenico Orsi. Z částečně dochovaných plánů je patrné, že zvolil půdorys písmene E a současný půdorys ve tvaru písmene F je důsledkem toho, že projekt nebyl nikdy naplněn. Architektura je to poměrně strohá, jak velela jezuitská řehole, jen průčelí připomíná raně barokní italské paláce. Z původních tří věží musela být středová v polovině 19. století ze statických důvodů snesena. Záměr jezuitských stavitelů naznačit v Kutné Hoře "královskou cestu" od chrámu sv. Barbory k Vlašskému dvoru podobnou té, která v Praze spojuje Klementinum s Pražským hradem, vedl k vytvoření galerie soch na mostě před jezuitskou kolejí. Autorern galerie (s výjimkou pozdějšího Jana Nepomuckého) byl příslušník řádu František Baugut, který vložil do kamene svou představu dvanácti jezuitských světců, mezi nimi Ignáce z Loyoly, Františka Xaverského a českého patrona sv. Václava.

Momentálně je kolej v rekonstrukci pro multifunkční Centrum umění Kutná Hora Českým muzeem výtvarných umění v Praze.

Zdroje : texty - oficiální web města Kutná Hora www.kutnahora.cz

              fotografie: Jaromír Procházka, Dušan Lapáček, Jiří Dostál, Pavel Ladra

 


 

 

Copyright (c) 2006  - Design by www.kutna-hora.wz.cz

Antik / rámování / Pálení laserem Taneční škola /  Autoimunitní nemoc - Lupus Logistický audit / Čáslavsko.net   Kácení stromů