Kutná Hora

Hrádek (Kutná Hora)

Hrádek, původně postavený jako samostatný opevněný objekt, plnil pravděpodobně úlohu strážní tvrze nad údolím říčky Vrchlice. První písemné zmínky o této tvrzi a jejím majiteli, Hermanu de Castro, pocházejí z r. 1312. V průběhu 14. - 15. století byla tvrz přestavěna na honosné patricijské sídlo.

Hrádek vystřídal více majitelů, nejvýznamnějším z nich byl na konci 15. stol. Jan Smíšek z Vrchovišť – bohatý důlní podnikatel a rudokupec, za něhož proběhla dostavba a výzdoba Hrádku ve stylu vladislavské gotiky. V roce 1686 koupili Hrádek jezuité a zřídili v něm své seminárium – gymnázium. Těmto účelům budova sloužila až do roku 1773 – do zrušení jezuitského řádu. Stejné poslání měl Hrádek až do roku 1912, kdy v budově sídlil učitelský ústav, ve kterém působil věhlasný pedagog G.A. Lindner.

Od poloviny 20. stol. je budova Hrádku sídlem kutnohorského muzea (Českého muzea stříbra), pokračovatele a právního nástupce muzejního a archeologického spolku Wocel (založeného v roce 1877). Hlavním posláním muzea je sbírkotvorná, výzkumná a expoziční činnost zaměřená na historií královského horního města Kutné Hory, středověké dolování, hutnění a mincování.

Ve sbírce muzea jsou uloženy rozsáhlé sbírkové soubory uměleckořemeslné, výtvarné, etnografické, ale především numismatické, geologické a unikátní exponáty z oboru hornictví, hutnictví a mincovnictví.

Součástí muzea je i zachovalá středověká štola s ukázkami hornických činností ve středověku.

Hrádek

První zmínka o Hrádku pochází z roku 1312 J. a napovídá, že osudy tohoto významného objektu začínají hluboko v dobách, o nichž mnoho nevíme. První velké přestavby se Hrádek dočkal na přelomu 14. a 15. století v době, kdy ho vIastnil rychtář Václav z Donína. Starší hranolová věž byla tehdy připojena k palácovém křídlu a tento zásah zakryl původní charakter stavby. Nejvýznamnější proměnou prošel Hrádek v závěru 15. století, kdy ze středověké tvrze vzniklo okázalé patricijské sídlo. Náležel nejdříve hormínu podnikateli Michalu Preklovi, který přestavbu zahájil, ale roku 1490 byl nedostatkem dalších finančních prostředků přinucen nalézt kupce - Jana Smíška. Ten zde nechal dotvořit řadu dekorativních prvků, které svou symbolikou Hrádek definitivně spojily s rodem pánů z Vrchovišť, dodaly mu komfort a důstojnost. Okna byla ozdobena drobnými postavičkami horníků, severní průčelí získalo jako hlavní motiv arkýř na vřetenovém sloupku s bohatou kamenickou výzdobou. V rohu místnosti jižního křídla najdeme v konzolách klenby polopostavy tzv. hudebníků, žánrový motiv a sochy zároveň. Z vnitřní výzdoby zaujme arkýřová kaple, vysvěcená roku 1504, s nástěnnou malbou zemských patronů, symboly evangelistů a donátory Janem Smíškem a jeho ženou Annou. Ve velké síni v prvním patře se nachází malovaný raně renesanční kazetový strop datovaný rokem 1493, který navozuje dojem honosných zámeckých síní a napovídá na spojení s královským Budínem. Lemován je vlysem s rostlinnými dekorativními motivy. V blízkosti tohoto sálu je ukryt ještě intimní pokojík s freskovou výzdobou obsahujicí motivy smíškovského znaku. Hrádek zůstal zachován v podivuhodně intaktní podobě i po další staletí. Dnes je zde České muzeum stříbra a Hrádek se tak symbolicky vrátil do doby, kdy zde podle dobových pověstí Jan Smíšek tajně hutnil stříbro, okrádal krále a sám bohatl.

Otevírací doba:
otevřeno denně kromě pondělí
duben a říjen 09:00 - 17:00 hod.
květen, červen a září 09:00 - 18:00 hod.
červenec a srpen 10:00 - 18:00 hod.
listopad - so, ne 10:00 - 16:00 hod., po-pá pouze na telefonickou objednávku
prosinec - březen zavřeno
(poslední vstup 90 min před koncem otevírací doby. Doporučujeme předem objednat návštěvu větších skupin.) 

Vstupné: 
Prohlídka I. okruh - Město stříbra - dospělí 60,- (snížené 30,-)
Prohlídka II. okruh - Cesta stříbra - dospělí 110,- (snížené 70,-)
Prohlídka I. + II. okruhu - dospělí 130,- (snížené 80,-)

Cizojazyčný výklad: 
400,- Kč za skupinu

Dětem v doprovodu rodičů je vstup do dolu povolen od 7 let, dětem ve skupině od 10 let.

k o n t a k t y :
telefon: +420 327 512 159
e-mail: info@cms-kh.czobjednavky@cms-kh.cz

Zdroje : texty - oficiální web města Kutná Hora www.kutnahora.cz

              fotografie: Jaromír Procházka, Dušan Lapáček, Jiří Dostál, Pavel Ladra

Copyright (c) 2006  - Design by www.kutna-hora.wz.cz

Antik / rámování / Pálení laserem Taneční škola /  Autoimunitní nemoc - Lupus Logistický audit / Čáslavsko.net /  Kácení stromů