Kutná Hora

Chrám svaté Barbory

Chrám svaté Barbory je trojlodní gotický kostel ve městě Kutná Hora.

Historie tohoto chrámu je spojena s dlouhodobým zápasem ambiciózních měšťanů Kutné Hory o duchovní samosprávu s nedalekým Sedleckým klášterem. Tento po staletí trvající mocenský boj vyústil nakonec ve vybudování prestižního chrámu svaté Barbory na pozemku Pražské kapituly za městskými hradbami (tedy mimo působnost Sedleckého kláštera).

Stavba chrámu svaté Barbory započala roku 1388, podle některých pramenů měla tato stavba mít dvojnásobné rozměry než má současný chrám. Stavba probíhala v několika etapách a do značné míry souvisela s prosperitou stříbrných kutnohorských dolů. Práce na chrámu byly několikrát přerušeny a výstavba chrámu byla definitivně ukončena až roku 1905.

Prvním projektantem a stavitelem chrámu svaté Barbory se stal Jan Parléř, syn stavitele Svatovítské katedrály Petra Parléře. Jan Parléř vystavěl nejstarší část chrámu s věncem obvodových kaplí podle vzorů francouzských katedrál. Původně budované trojlodí bylo brzy rozšířeno o široké vnější lodi, avšak s příchodem husitských válek byla stavba poprvé na šedesát let přerušena. Práce na chrámu byly znovu obnoveny v roce 1482, nejprve zde pracovali místní stavitelé, kteří pokračovali v intencích zakladatele stavby Jana Parléře.

Zlomem ve stavbě chrámu bylo působení pražských stavebních mistrů – nejprve Matyáše Rejska a po něm Benedikta Rejta. Matyáš Rejsek zaklenul chór, dostavěl triforium a stavbu doplnil množstvím zdobných kamenických prvků.

Příchod Benedikta Rejta znamenal další radikální změnu – nejprve změnil zamýšlené pětilodí znovu na trojlodí, které uzavřel monumentální klenbou s krouženými žebry (obdobně jako ve Vladislavském sále Pražského hradu). Podle jeho projektu se stavělo i po jeho smrti, avšak s postupným poklesem těžby stříbra opět docházely finanční zdroje, a tak byl v roce 1588 chrám uzavřen provizorní zdí.

V roce 1626 byl předán jezuitům, kteří provedli jeho úpravy do barokní podoby. Stavba zůstala nedokončena po dlouhých třista let, až v roce 1884 byla na základě popudu místního archeologického spolku Vocel rozhodnuto o její dostavbě, která skončila roku 1905.

Chrám svaté Barbory

Otevírací doba:
otevřeno denně
listopad - březen 10:00 - 16:00 hod.
duben - říjen 09:00 - 18:00 hod.
Nově otevřeno včetně pondělí!
24.12. zavřeno.

Vstupné: 
dospělí 50,- Kč 
děti, studenti 30,- Kč 

k o n t a k t y :
telefon: +420 775 363 938, fara +420 327 512 115


Omlouvám se neuvedenému autoru popisu Chrámu svaté Barbory ŠANDÍK

 

Copyright (c) 2006  - Design by www.kutna-hora.wz.cz

 Antik / rámování / Řezání laserem / Taneční škola /  Autoimunitní nemoc - Lupus  /  Logistický audit / Čáslavsko.net / Masáže Pardubice / Kácení stromů